MEB’den LGS’ye gireceklere uyarı! Sıkça sorulan sorulara yanıt verildi

Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl 2 Haziran 2024’te gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın başvuru ve uygulama kılavuzunun yayımlanmasının ardından, sınava ilişkin sıkça sorulan sorular da yanıtlandı.

Bakanlık, LGS kapsamındaki merkezî sınava ilişkin, sınava girecek adaylarca merak edilen soruların yanıt bulduğu “2024 Yılı Merkezî Sınav Sıkça Sorulan Sorular” dokümanında, sınavla ilgili 38 sorunun yanıtını detaylı bir şekilde verdi.

Ders ve soru dağılımından hastanede eğitim hizmeti alan öğrencilere, sınava ilişkin en başından en sonuna kadar adayların ayrıntılı olarak bilgilendirildiği “2024 Yılı Merkezî Sınav Sıkça Sorulan Sorular”da önemli şu bazı başlıklar yer aldı:

– Sınav başvurusu nereden yapılacaktır, başvuru ücretli midir?
– Sınava tüm öğrencilerin katılma zorunluluğu var mıdır?
– Yurt dışında e-Okul sisteminde kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler başvurularını nasıl yapacaktır?
– Sınav yerimi nasıl öğreneceğim?
– Sınava girerken öğrencilerden istenecek belgeler nelerdir?

2024 YILI MERKEZÎ SINAV SIKÇA SORULAN SORULAR

– Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu nerede yayımlandı?

Kılavuz https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlandı.

– Sınav ne zaman yapılacaktır?

Merkezî Sınav 02 Haziran 2024 Pazar günü, yurt içi ve yurt dışında Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da yapılacaktır.

– Özel Eğitim Uygulama Okulları öğrencileri merkezî sınava katılacak mı?

Özel eğitim uygulama okulları ile bu okulların programlarının uygulandığı özel eğitim sınıfları öğrencileri merkezi sınava katılmayacaktır.

– Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları öğrencilerinin sınava katılabilme şartları nelerdir?

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’nda resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmaktır.

– Sınav başvurusu nereden yapılacaktır, başvuru ücretli midir?

Öğrenciler (yurt dışında e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç) Merkezî Sınav başvurularını elektronik ortam (https://eokul.meb.gov.tr/) üzerinden yapacaktır. Başvuru için öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.

– Sınava tüm öğrencilerin katılma zorunluluğu var mıdır?

Hayır, sınav isteğe bağlı olup öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

– Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru şartları nelerdir?

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve Açık Öğretim Ortaokulu 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem itibarıyla mezun veya mezun olabilecek durumda olmaktır.

– Yurt dışında e-Okul sisteminde kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin başvuru şartları nelerdir?

05/04/2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği” esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilip Türkiye’deki 8’inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak.

– Yurt dışında e-Okul sisteminde kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler başvurularını nasıl yapacaklardır?

18-29 Mart 2024 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik veya başkonsoloslukları üzerinden yapacaklardır. Kılavuzda yer alan EK-1 “Yurt Dışında e-Okul Sistemi’ne Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik veya başkonsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır. Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan öğrencilere ait başvuru belgeleri büyükelçilik veya başkonsolosluklarca [email protected] e-posta adresine 29 Mart 2024 tarihine kadar gönderilecektir.

Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen başvuru belgelerinin asılları öğrenci velisi tarafından Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak No.:8 Teknikokullar/Yenimahalle (06560) /ANKARA adresine en geç 5 Nisan 2024 tarihine kadar ulaşacak şekilde gönderilecektir.

Başvuru Belgeleri:

– Bir adet vesikalık fotoğraf
– Geçerli kimlik belgesi fotokopisi
– Onaylı denklik belgesi
– EK-1 “Yurt Dışında e-Okul Sistemi’ne Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu”nun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası

Yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik olması durumunda bu öğrenciler sınavlara giremeyeceklerdir. Faks yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

– Sınavsız öğrenci alan okul tercih edeceğim, sınava girmeli miyim?

Hayır, sınavsız öğrenci alan okulları tercih edecek öğrencilerin bu sınava girmeleri zorunlu değildir.

– Sınav yerimi nasıl öğreneceğim?

Sınav giriş yerini, salonunu, sıra numarasını ve varsa sınav tedbir hizmeti bilgilerini 24 Mayıs 2024 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz.

– Sınav giriş belgesi nereden alınacaktır?

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren okul müdürlüklerince elektronik ortamdan (https://eokul.meb.gov.tr/) alınıp onaylanarak öğrenciye teslim edilecektir.

– Yurt dışında e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler sınav giriş belgelerini nereden alacaklardır?

Yurt dışında e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler sınav giriş belgelerini 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik veya başkonsolosluklarından alacak ve onaylatacaklardır.

– Nakil olan, zorunlu adres değişikliği yapan ya da mevsimlik işçi, hastalık, tayin gibi mücbir sebeplerle başka illerde bulunan öğrenciler sınava nasıl gireceklerdir?

Bu durumdaki öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine 28 Mayıs 2024 tarihine kadar başvuru yapacaklardır. Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak bölge sınav yürütme komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.

– Sınava girerken öğrencilerden istenecek belgeler nelerdir?

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesini (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) bulundurmak zorundadır.

Öğrenciler; nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

– Merkezî Sınav oturum sayısı kaçtır, süresi ne kadardır?

Sınav 2 (iki) oturumdan oluşmaktadır. Birinci oturumda sözel alan soruları yer alacak ve süre 75 dakika olacaktır, ikinci oturumda ise sayısal alan soruları yer alacak ve süre 80 dakika olacaktır.

– Merkezî Sınav’da oturumlarında hangi derslere ait sorular yer almaktadır? Soru dağılımı nasıl olacak?

Merkezî Sınav’ın birinci oturumu olan sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerine ait sorular; ikinci oturumu olan sayısal alanda ise matematik ve fen bilimleri derslerine ait sorular yer alacaktır.

Soru dağılımı aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:
Birinci Oturum Sözel Alan: Türkçe 20 soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, din kültürü ve ahlak bilgisi 10 soru, yabancı dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru İkinci Oturum Sayısal Alan: matematik 20 soru, fen bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru

– Merkezî Sınav’da soru sorulacak derslere ait konu, kazanım ve açıklamalara nereden ulaşabilirim?
Sınav, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 8’inci sınıfında uygulanan öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. 2024 yılında gerçekleştirilecek “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav”a esas derslere ait konu, kazanım ve açıklamalara http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

– Özel gereksinimi olan öğrencilerin sınavda kendilerine uygun hizmet alabilmeleri için ne yapmaları gerekmektedir?

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilmeleri için; örgün eğitime devam edenlerin bilgileri okul müdürlükleri tarafından ilgili RAM’a gönderilecektir. Sınav tedbir hizmetinin alınabilmesi için;

Okul müdürlüğü, velinin/vasinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav hizmetiyle ilgili işlemlerinin takibinden birinci derecede sorumludur.

Öğrencinin alacağı sınav tedbir hizmeti, velinin/vasinin görüşüne ve yetersizlik alanına uygun olarak okul müdürlüğü tarafından tespit edilerek ilgili RAM’a bildirilecektir.

Öğrencilere sınav tedbir hizmetinin sağlanabilmesi için RAM müdürlükleri tarafından bu öğrencilerin MEBBİS-RAM Modülü’nde özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci olarak tanılanmış olması gerekmektedir. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin EK-2 “Sınav Tedbir Hizmetleri Bildirim Formu” ile gönderilen bilgilerinin MEBBİS-RAM Modülü’ne işlendiğine dair belge, RAM müdürlükleri tarafından okul müdürlüklerine gönderilecektir.

Açık Öğretim Ortaokuluna devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.

– Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler sürekli kullandıkları araç gereçlerini sınav esnasında yanlarında bulundurabilecekler midir?

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç gereç ve cihazları kendileri getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir.

– Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sunulacak hizmetler nelerdir?

https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan kılavuzun 8. maddesinin ‘‘Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrencilerle İlgili İşlemler” başlığı altında bu kapsamda yer alan öğrencilere sunulacak hizmetlerle ilgili bilgilere yer verilmiştir.

– Yabancı dil dersinden kimler muaf olabilecektir?

İşitme yetersizliği, zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin yabancı dil dersi alt testinden muaf olabilmesi ve bilgilerinin MEBBİS-RAM Modülü’ne işlenmesi için bu durumun, veli tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

– Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrenciler sınava nerede girecektir?

Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrencilere yetersizlik durumlarına göre sınav tedbir hizmeti sunulabilmesi için öğrencilerin sınava alınacağı adresin, veliler/vasiler tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne, okul müdürlüğü tarafından ise ilgili RAM’a bildirilmesi gerekmektedir. RAM müdürlükleri, öğrenci için alınan sınav tedbir hizmeti kararını ve öğrencinin sınava alınacağı adres bilgisini il/ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir.

– Süreğen hastalığı olan öğrenciler için sınav esnasında sunulacak tedbirler nelerdir?

Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu durumda olan öğrencilere ek süre verilmeyecektir.

Tip 1 diyabet hastalığı olan öğrencilerin yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına, hipoglisemi (ani kan şekeri düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin verilecektir. Ayrıca bu öğrencilerin hiperglisemi (ani kan şekeri yükselmesi) durumunda oluşabilecek tuvalet ihtiyacının giderilebilmesi için yedek gözetmen eşliğinde izin verilecektir. Bu durumda olan öğrencilerle ilgili olarak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları bilgilendirilecektir.

– Sınavda ek süre verilen ve muafiyeti olan öğrencilerin sınav süresi kaç dakika olacaktır?

Yabancı dil dersi alt testinden muaf olan öğrenciler, sözel oturumundaki (birinci oturum) toplam sınav süresi 80 dakika, Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi alt testinden muaf olan öğrenciler, sözel oturumundaki (birinci oturum) toplam sınav süresi 80 dakika, Yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin alt testinden muaf olan öğrenciler, sözel oturumundaki (birinci oturum) toplam sınav süreleri 65 dakika, olacaktır.

– Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi alt testinden muaf olan öğrencilerin sınav süresi kaç dakika olacaktır?

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi alt testinden muaf olan öğrencilerin sözel oturumundaki (birinci oturum) toplam sınav süresi 60 dakika olacaktır.

– Sınavda uyulacak kurallar nelerdir?

Sınav kuralları https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan “Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu”nun “Sınavın Uygulanması” bölümünde açıklanmıştır.

– Sınavın değerlendirilmesi nasıl yapılacaktır?

Merkezî Sınav’ın değerlendirilmesi https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan “Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu”nun “Sınavın Değerlendirilmesi” bölümünde açıklanmıştır.

– Sınav sonuçları ne zaman ve nereden ilan edilecektir?

Merkezî Sınav sonuçları 28 Haziran 2024 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

– Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sınav sonuçlarına nereden ve nasıl itiraz edilecektir?

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya bankamatik, internet bankacılığı aracılığıyla ya da şubeden, ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 50 TL (KDV dâhil) itiraz ücreti yatırılması gerekmektedir.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

– Görme yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

– İşitme yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

– Ruhsal ve duygusal bozukluğu olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

– Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

– Bedensel yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

– Zihinsel yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

– Süreğen hastalığı olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

– Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

Çocuğunuzun sınava alınacağı adresi, kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne bildirmeniz gerekmektedir, başka yapmanız gereken bir işlem bulunmamaktadır. Okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri geri kalan işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x